Tylko do końca tego roku obowiązuje korzystna dla członków spółdzielni mieszkaniowych ustawa, dzięki której mają oni prawo wykupić mieszkanie za przysłowiową złotówkę i przekształcić je w wyodrębnioną własność.

Co i jak należy zrobić by mieszkanie stało się nasze? Przede wszystkim osoba, która chce wyodrębnić mieszkanie musi zgłosić się do swojej spółdzielni mieszkaniowej i zapytać jak wygląda sprawa własności gruntu w tej spółdzielni. Od tej informacji zależy, czy może ona w ogóle przekształcić mieszkanie, a jeśli tak to czy stanie się właścicielem mieszkania łącznie z gruntem pod blokiem, czy tylko samego mieszkania, a grunt będzie należał np. do miasta i będziemy za niego płacić opłatę za wieczyste użytkowanie.

Ze swojej strony lokator mieszkania powinien mieć uregulowane na bieżąco opłaty, jeśli ciąży na nim dług w postaci zaległości za nieopłacony czynsz czy media, to spółdzielnia może odmówić wydania stosownego zaświadczenia lub zażądać spłaty tego zadłużenia, nim uruchomi procedurę przekształcenia. Jeśli lokator jest ze spółdzielnią "na czysto" to nie ma przeciwwskazań by złożyć stosowny wniosek o wyodrębnienie lokalu. Należy pamiętać, że spółdzielnia ma trzy miesiące na rozpatrzenie wniosku, w praktyce więc złożenie wniosku w grudniu oznacza, że przekształcenie będzie realizowane już po nowym roku, kiedy to ustawa zakwestionowana przez trybunał Konstytucyjny przestanie działać. Nie należy się tym zbytnio martwić, gdyż wg prawa decyduje tu data złożenia wniosku. Opornego prezesa spółdzielni zawsze możemy zaskarżyć do sądu jeśli będzie przedłużał procedurę przekształceniową bez uzasadnionych powodów. A powody mogą być uzasadnione...

Niestety w czasach PRL nie dbano o prawidłowość zapisów w księgach na temat działek, na których były budowane osiedla. Okazuje się więc, że czasem mimo największej chęci prezesów spółdzielni, tak naprawdę to właściciel działki np. miasto, opóźnia przekształcenie gdyż własność gruntu należy najpierw uregulować. Wystarczy, że tylko część działki będzie miała nieuregulowaną własność, a cała procedura może się zatrzymać do czasu wyjaśnienia sprawy w księgach wieczystych.

Jeśli mamy to szczęście, że grunt jest uregulowany - jest w wieczystym użytkowaniu spółdzielni lub jeszcze lepiej gdy stanowi jej własność, nic już nie stoi na przeszkodzie by przekształcenie doszło do skutku.

Jakie koszty poniesie osoba przekształcająca mieszkanie? Będzie to nominalna wartość kredytu umorzonego przez państwo spółdzielni mieszkaniowej, zaciągniętego podczas budowy. Specjalnie na potrzeby wyodrębnienia obniżone też zostały stawki notarialne za czynności dokonane przy zawieraniu umowy przekształcającej prawo lokatorskie lub spółdzielcze własnościowe w odrębna własność do ? minimalnego wynagrodzenia za pracę (około 230 zł). Łączny koszt wyodrębnienia ze spłatą kredytu, opłatą za akt notarialny i założenie księgi wieczystej to ok. 1000zł.

Czy opłaca się wyodrębnić mieszkanie? Naszym zdaniem nie należy się spieszyć. Osoby, które dotychczas zajmują mieszkania lokatorskie będą miały realną oszczędność na przekształceniu gdyż dotychczas musiałyby zapłacić różnicę pomiędzy aktualną wartością rynkową mieszkania, a zwaloryzowaną wartością wniesionego wcześniej wkładu mieszkaniowego.

Osoby posiadające już spółdzielcze mieszkanie własnościowe, nie osiągną tu kolosalnych korzyści, dysponują bowiem prawem własnościowym do danego lokalu, które to prawo jest bardzo zbliżone do pełnej własności. Niektóre z takich osób posiadają już księgi wieczyste na swoje mieszkanie własnościowe, mogą nim dowolnie dysponować, dziedziczyć, zastawiać pod hipotekę. Trzeba więc przemyśleć czy będąc taką osobą, potrzebujemy wydać kolejny tysiąc złotych na wyodrębnienie.