Źródła informacji i odpowiedzialność Serwisu

Korzystanie z informacji zawartych na stronach Serwisu Jak zrobić? jest bezpłatne. Informacje opublikowane w Serwisie Jak zrobić? pochodzą z publicznie dostępnych źródeł lub są nadsyłane przez Użytkowników. Serwis Jak zrobić? nie może i nie gwarantuje ich wiarygodności.  Serwis Jak zrobić? nie sprawdza nadsyłanych procedur, receptur, przepisów, doświadczeń, instrukcji, itp. pod względem ich przydatności do samodzielnego wykonania, ani też bezpieczeństwa czynności przeprowadzanych  wg publikowanych tekstów. Serwis Jak zrobić? nie odpowiada też za jakiekolwiek skutki czynności przeprowadzanych wg publikowanych tekstów. Każdy z Użytkowników chcący zastosować opisywane przepisy, receptury, procedury, doświadczenia itp. zgadza się z tym, iż wykonuje je na własną odpowiedzialność i nie będzie rościł wobec Serwisu Jak zrobić? jakichkolwiek pretensji za skutki wynikłe wskutek stosowania publikowanych w tekstach czynności, ani teraz, ani w przyszłości. Należy mieć na uwadze iż prezentowane teksty nie stanowią zachęty do realizacji określonych w nich czynów. W razie zamiaru realizacji określonych czynności, należy zwrócić się o informacje i pomoc do osób zajmujących się zawodowo daną dziedziną. Należy też sprawdzić zgodność z obowiązującym prawem. W razie jakichkolwiek wątpliwości, szczególnie związanych z bezpieczeństwem lub obowiązującym prawem, Serwis Jak zrobić? zaleca odstąpienie od realizacji opisywanych czynności i powiadomienie Serwisu o tym fakcie.

Część materiałów publikowanych w Serwisie Jak zrobić? stanowi wyłącznie opinie, sugestie i komentarze autorów artykułów, a część jest ofertą Partnerów/Klientów Serwisu i treść w nich prezentowana należy do ich wyłącznej własności. W związku z tym Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu ewentualnych decyzji.

Informacja dla osób nadsyłających teksty

Osoba nadsyłająca tekst oświadcza, że opisywane w nim czynności są zgodne z obowiązującym prawem, a publikacja nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich. Osoba nadsyłająca tekst zgadza się też na jego dowolne wykorzystanie w Serwisie. Zgoda ta dotyczy również dowolnego dysponowania nadsyłanymi fotografiami, rysunkami, filmami, dźwiękami i inną treścią multimedialną.

Serwis Jak zrobić? dysponuje systemem komentarzy do publikowanych tekstów. Użytkownikom zabrania się wpisywania w komentarzach treści niezgodnych z prawem, obraźliwych, reklamowych itp.. Tego typu komentarze nie będą publikowane lub będą usuwane przez administratora.

Prawa autorskie

Wszystkie prawa do treści zawartych w Serwisie Jak zrobić? są zastrzeżone. W szczególności prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają przepisom Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykorzystywanie danych pochodzących z Serwisu wymaga zgody Serwisu.

Wszelkie znaki towarowe, handlowe, marki itp. użyte w Serwisie Jak zrobić? należą wyłącznie do ich właścicieli prawnych i zostały użyte wyłącznie w celu informacyjnym.